Materiał Partnera

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Najczęstsze przyczyny sporów spadkowych

Otrzymanie po bliskim spadku nierzadko związane jest z całą listą trudności, z którymi spadkobierca musi się zmierzyć. Niestety częściej, niż mogłoby się wydawać, dochodzi do sporów spadkowych – zakańczanych w rozmaity sposób, w zależności od charakteru danej sprawy. Dobrze wiedzieć, jakie są najczęstsze powody kłótni o pozostawiony przez zmarłego majątek.

Zastrzeżenia wobec testamentu ze strony spadkobierców ustawowych

Sprawy dotyczące sporów spadkowych są jednymi z najbardziej wymagających. Wynika to z tego, że nierzadko trudno jest udowodnić przed sądem, kto tak naprawdę ma rację w powstałym sporze. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, kiedy ktoś nie tylko kwestionuje wolę zmarłego, ale przypuszcza, że jest ona zupełnie fałszywa, czyli podważa cały testament – mówi ekspert z Kancelarii Adwokackiej Tomasza Polaczy.

Warto przy okazji wspomnieć o tym, kto tak naprawdę może dziedziczyć majątek po zmarłej osobie – bo właśnie z tego tytułu powstają bardzo często spory. Zgodnie z prawem spadkowym dziedziczenie może być ustawowe lub testamentowe. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, w której dana osoba nie spisała testamentu, czyli nie wskazała, kto ma być po niej dziedzicem. Wówczas uprawionymi do odziedziczenia majątku zmarłego są przede wszystkim jego najbliżsi krewni. Natomiast z dziedziczeniem testamentowym mamy do czynienia wtedy, kiedy testament został spisany, a więc wyraźnie określono przyszłych spadkobierców.

Do sporów spadkowych bardzo często dochodzi w sytuacji, kiedy teoretyczni spadkobiercy ustawowi żądają od spadkobierców testamentowych przekazania im pełni pozostawionego po zmarłym majątku bądź przynajmniej jego części. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy spadkodawca uwzględnił w spisanym przez siebie testamencie osoby spoza rodziny, na przykład przyjaciół. Wówczas rodzina może się poczuć urażona bądź po prostu uważać, że należy jej się konkretna część majątku po swoim bliskim i dochodzić swoich racji – nawet na drodze sądowej.

Zakwestionowanie podziału majątku

Czasami też do sporów spadkowych dochodzi na skutek uznania przez któregoś ze spadkobierców, że podział majątku nie jest prawidłowy, najczęściej – niesprawiedliwy. Pamiętajmy, każdy ma prawo podzielić swój majątek dokładnie tak, jak tego pragnie. Oznacza to, że zaledwie 1% pozostawionego majątku może trafić do jednej osoby, a cała jego reszta, czyli 99% do kogoś innego. To spadkodawca decyduje kto i jak dużo po nim odziedziczy.

Niemniej zdarzają się sytuacje, w których dochodzi do sporów wywołanych treścią pozostawionego przez zmarłego testamentu i jeden bądź kilku spadkobierców domaga się uzyskania większej części majątku. Niekiedy nawet cała treść testamentu jest kwestionowana. Podważenie tego dokumentu wynika najczęściej z przeświadczenia, że spadkodawca spisał testament pod wpływem osób trzecich bądź nie był wtedy w pełni władz umysłowych. Wówczas sprawa kierowana jest najczęściej najpierw do adwokata, a z jego pomocą do sądu.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję