Materiał Partnera

W jakich sytuacjach udziela się pełnomocnictwa notarialnego?

W jakich sytuacjach udziela się pełnomocnictwa notarialnego?

W życiu występują sytuacje, które sprawiają, że nie można osobiście załatwić wszystkich swoich spraw. Na taką okoliczność można powołać pełnomocnika, należy jednak pamiętać, że pewne czynności będą wymagały pełnomocnictwa notarialnego. Pełnomocnictwo, jako forma oświadczenia woli (upoważnienie do dokonania konkretnych czynności), musi być ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czym jest pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo to forma oświadczenia woli, które upoważnia do podjęcia określonych działań, w imieniu innej osoby. Często wykorzystywane w praktyce, wywołuje skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego. Jego szeroki zakres sprawia, że w niektórych przypadkach pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego, choć co do zasady, może być udzielone w dowolnej formie.

Należy pamiętać, że to szczególne upoważnienie może zostać sporządzone w formie aktu notarialnego, również w przypadku, gdy dana czynność tej formy nie wymaga. Pełnomocnictwo notarialne jest korzystne z następujących powodów:

 • gwarantuje prawidłowe sformułowanie dokumentu, zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
 • gwarantuje skuteczność udzielonego pełnomocnictwa, przez osobę wskazaną jako mocodawcę (notariusz zawsze sprawdza tożsamość tej osoby),
 • daje możliwość wielokrotnego posługiwania się pełnomocnictwem,
 • gwarantuje profesjonalną i zgodną z prawem treść dokumentu (notariusz redaguje lub uczestniczy w redagowaniu pełnomocnictwa),
 • uniemożliwia zakwestionowanie pełnomocnictwa przez jednostki administracji państwowej i samorządowej, instytucje publiczne czy osoby fizyczne.

Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

Akt notarialny jest wymagany przy konkretnych sprawach. Kancelaria Notarialna Anna Kleszczewska przygotowuje takie pełnomocnictwa w przypadku spraw z zakresu:

 • zbycia lub nabycia nieruchomości,
 • zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • zbycia lub nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zbycia lub nabycia prawa użytkowania wieczystego,
 • zniesienia współwłasności,
 • zniesienia działu spadku, w skład którego wchodzi nieruchomość.

Forma pisemna pełnomocnictwa, z notarialnie poświadczonym podpisem, jest szczególną formą tego dokumentu. Mocodawca samodzielnie decyduje o treści udzielonego pełnomocnictwa, a podpis pod dokumentem składa w obecności notariusza, który osobiście potwierdza dane osobowe podpisującej się pod pełnomocnictwem osoby.

 

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję